Политика приватности

Српска средњовековна историја се обавезује да ће чувати приватност својих корисника, прикупљати само основне податке о корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Сви подаци о корисницима се строго чувају, користе се само за интерну употребу и никада неће бити предочена трећим лицима, осим у случају одговарајуће судске одлуке.