Услови коришћења

За делимично или потпуно преношење или коришћење појединих текстова и фото/видео материјала који су објављени на веб-сајту www.srpskasrednjovekovnaistorija.com и за које права поседује Удружење „Краљ Стефан Урош“ потребно је тражити усмено или писмено одобрење од редакције сајта. На дну вести у којима се налази текст/видео/фото/материјал за чије делимично или потпуно преношење или коришћење је потребно усмено или писмено одобрење од редакције налазиће се напомена:

„За делимично или потпуно преношење или коришћење текста/видео/фото материјала у овој вести потребна је усмена или писмена дозвола редакције сајта www.srpskasrednjovekovnaistorija.com“.

Уколико се на дну вести не налази наведена напомена, делимично или потпуно преношење или коришћење текстова и фото/видео материјала који су објављени на веб-сајту www.srpskasrednjovekovnaistorija.com и за које права поседује Удружење „Краљ Стефан Урош“ дозвољено је без претходног писаног или усменог одобрења, под условима да сајт који преноси или користи поменуте материјале у свом тексту:

1. постави директан хиперлинк на непосредну адресу материјала на сајту ;

2. наведе извор (Српска средњовековна историја) одакле је преузео текст/фото/видео материјал;

3. наведе аутора текста/фото/видео материјала, уколико текст/фото/видео материјал има аутора.

Приликом коришћења материјала не допушта се уношење измена које мењају садржај материјала.

Удружење „Краљ Стефан Урош“ (сајт www.srpskasrednjovekovnaistorija.com) задржава право да у било ком тренутку било ком сајту повуче дозволу преношења или коришћење текстова и фото/видео материјала објављених на веб-сајту www.srpskasrednjovekovnaistorijca.com, за које поседује права, без посебног и претходног упозорења.

Садржаји објављени на сајту који су у искључивом власништву Удружења „Краљ Стефан Урош“ (сајт www.srpskasrednjovekovnaistorija.com) могу се користити у комерцијалне сврхе, уз претходно писано одобрење Удружења „Краљ Стефан Урош“ и плаћања одговарајуће новчане накнаде.

Непоштовање правила коришћења и преношења текстова и фото/видео материјала и неовлашћено коришћење материјала Удружења „Краљ Стефан Урош“ у комерцијалне сврхе сматра се повредом ауторских права и подлеже материјалном и кривичном гоњењу.